ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮ

10+ ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

page_head_bg

ಶೈತ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಸಂಕುಚಿತ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್