ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮ

10+ ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

page_head_bg

ಮೈಕ್ರೋ -ಹೀಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್